fbpx

Referenssityöt

Graafisen suunnittelun referenssityöt
2020

Café Virtainportti

Yksittäisiä graafisen suunnittelun tilauksia yrityksen markkinointia ja itsenäistä tulostamista varten.

Ihanilla referenssityö Café Virtainportti
Ihanilla referenssityö Café Virtainportti
Ihanilla referenssityö Café Virtainportti
2020

VitaFlow

Kattava yritysilmeen uusiminen

2020

Scan-Cast

Erilaisten ikonien suunnittelu muuta markkinointia varten

2021

Miron yritys

Kattava yritysilmeen päivitys sekä käyntikorttien suunnittelu

Nettisivujen ja verkkokauppojen referenssityöt
2020

VitaFlow

VitaFlow auttaa terveydenhuolto- ja lääkealan organisaatioita menestymään digitalisoituvassa maailmassa ja luomaan parempaa työelämää, joten nykyaikaiset nettisivut olivat heille erittäin tärkeät. He lähestyivätkin täyden ilmeen uudistamisen tarpeen kanssa, ja siksi Ihanilla toteutti VitaFlow’lle kattavan yritysilmeen päivityksen sekä uudet nettisivut.  Kohderyhmään kuuluu kansainvälisiä toimijoita, joten nettisivut toteutettiin kaksikielisiksi yhteistyössä copyrighterin kanssa.

2020

Anne-Maj

Nettisivun täysi toteutus tehty parturikampaamolle. Asiakkaan ainoana toiveena oli logon punaisen sävyn tuominen korostusväriksi nettisivuille. Käyttötarkoituksena sivulla oli toimia käyntikortin tapaan.

2020

Kauppahuone Soininen

Kauppahuone Soinisen kohdalla asiakkaan toiveena oli entisen nettisivun sisällön siirtäminen moderniin sivustoon, jonka ulkoasu on täysin uudistettu. Nettisivujen yhteydessä toteutettiin myös illustraatioiden piirtämistä tietyistä aitamalleista ja pientä kuvien ehostusta. Projekti toteutettiin yhteistyössä kahden muun tekijän kanssa.

2020

Ruokaa kotiin

Nettisivun ja verkkokaupan toteutus kyläkaupan ruoankuljetuspalvelulle. Sivujen täysi toteutus visuaalisesta suunnittelusta lopulliseen toteutukseen tehty yhteistyössä toisen tekijän kanssa. Nettisivut tehtiin keväällä 2020 kahvilan uudistuneeseen palveluun, jossa kyläläisille tarjottiin kyläkaupan antimia verkkokaupan välityksillä. Projektissa vietiin kyläkaupan tuotteet verkkokauppaympäristöön sekä kehitettiin “valmis kassi”-palvelu ja resepti-toiminto.

2020

Läsnäoloa sydämellä

Kolmen yrityksen verkostolle toteutettu yhteiset nettisivut. Sivuston käyttötarkoituksena oli toimia landing-sivun tapaan, joka ohjaa asiakkaat yrityksien omille nettisivuille asiakkaan tarpeen mukaan. Toiveena asiakkaalla oli, että jokaisella sivulla toistuu sydännauha, ja yrityksien logot ovat edustettuina. Ihanilla toteutti nettisivun täyden visuaalisen suunnittelun ja toteutuksen.  Graafiset elementit kuten logo, kansikuva ja sydännauha eivät ole Ihanillan tekemiä vaan asiakkaan toimittamia.

2020

Kivenlumo

Projektina oli kivimateriaaliin keskittyvän yrityksen nettisivujen täysi uudistaminen ja toteutus. Ainoina toiveina oli, että värimaailmassa esiintyisi maanläheiset sävyt jonka vuoksi sivulle valittiin hiekan sävyä muistuttava beige ja merta muistuttava sinisen sävy. Nettisivujen ulkoasu suunniteltiin uudelleen täysin. Graafista suunnittelua sivuille ei ole tehty eli sivulla olevat logot tulivat asiakkaan toimittamina.

Aloitetaanko yhteistyö?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

asiakaspalvelu@ihanilla.com
0503789081

Ota yhteyttä!

Toivottu yhteydenottotapa:

Ota yhteyttä!

Montako sivua tarvitset? (Sisältäen alasivut)
Tahdotko tarjouksen yritysilmeen päivittämisestä?