Graafinen suunnittelija

Muuta suunnittelun avulla
vierailijat asiakkaiksesi.

Tökkiikö myynti vai onko yrityksesi pysähtynyt paikoilleen? Web design on apunasi brändiviestin kommunikoimisessa kohdeyleisöllesi ja kilpailijoista erottumisessa. Selkeä viesti ja ilme yhdistettynä muuhun brändistrategiaan konvertoi vierailijat asiakkaiksi.

Web design sellaisenaan ei tuo kasvua. Ainoastaan hyvin suunniteltu kokonaisuus on avain onneen.

On vain yksi sinä, joten erotu!

Yrityksesi on ainutlaatuinen, joten miksi haluaisit olla kuten muut? Laitetaan brändiviestisi kuuluviin, jotta myös asiakkaasi tietävät, miksi yrityksesi on olemassa.  Luodaan vahva perusta yrityksellesi, jolla erotut kilpailijoista ja pääset toteuttamaan yritysideaasi.

Ilmainen tapa tulla nähdyksi!

Orgaaninen hakukonenäkyvyys on ilmainen markkinointitapa. Laita nettisivujesi hakukonenäkyvyys kuntoon ja auta asiakkaitasi löytämään sinut.  Lähdetään kehittämään sivujasi niin, että siellä olevat kävijät ovat laadukkaita ja ostavia asiakkaita. Tiedätkö yleisimmät kompastuskivet hakukonenäkyvyyden kannalta? 

Pohjaa tasaiselle myyntivuodelle

Kun toiminta on strategista ja jatkuvaa, varmistat tasaiset tulot koko tilikaudelle. On tärkeää, että ymmärrät kuka ostajasi on ja mitä hän tarvitsee ostopäätöksen muodostamiseen. Brändi ei ole logo ja visuaalinen ilme, vaan erittäin laaja kokonaisuus, joka on kestävän toiminnan pohja. 

Voitko samaistua alla oleviin tilanteisiin?

Tyhjä sisältö

Tuotat yrityksellesi jatkuvasti sisältöä uupumiseen asti, mutta sinulla ei ole mitään sanottavaa. Huokaiset helpotuksesta, kun on pyhäpäivä ja sisältösi voi olla siitä.

Tekevälle sattuu

Innostut jatkuvasti uusista asioista ja muutat suunnitelmia lennosta. Sinulla voi olla pitkän tähtäimen tavoitteita, mutta et tiedä askeleita niiden saavuttamiseksi.

Yritysilme > Peili

Yrityksesi on rakennettu sinulle. Olet valinnut käyttöön lempivärisi ja yrityksen sisältö on kuin päiväkirjasi. Sinä ja asiakkaasi ette tiedä missä menee sinun ja yrityksesi raja.

Suunnitelmallisuus osaksi yritystoimintaan

Palvelemme kaikkialle Suomeen etänä
ja Tampereella tarvittaessa paikanpäällä!

Otetaan asiakkaitesi huomio!

Mitä asiakkaasi näkevät, kun tulevat nettisivuillesi tai avaavat sosiaalisen median kanavasi? Asettaudun asiakkaanne asemaan, teen markkinatutkimusta ja lähdetään muuttamaan asioita oikeaan suuntaan. Mikä saa sinun asiakkaasi kiinnostumaan? Mikä heidän viivästyttää ostopäätöstä? Näihin ja muihin kysymyksiin etsimme vastaukset, jotta palvelunne tavoittavat oman asiakaskuntanne täsmällisesti ja toimivasti.

Käytännöllinen lopputulos

Ei suunnitella vain suunnittelun vuoksi. Tärkein lähtökohta suunnittelutyössä on, että lopputulos on kestävä, tyylikäs ja käytännöllinen. Pelkällä tyylikkäällä ilmeellä tai työllä ei tee mitään jos se ei istu arkeen tai tarkoitukseensa kunnolla tai jos et ymmärrä mitä näillä materiaaleilla tehdään. Lähdetään suunnittelemaan muutosta niin, että se kestää myös projektin päättymisen jälkeen.

Luotettavasti aikataulussa

Projektin alussa tarjoan selkeän aikataulun siitä, miten projekti etenee. Tätä aikataulua noudatetaan uskollisesti ja asiakasta informoidaan aina, jos jokin hänen toivomansa muutos tai viive esimerkiksi kommentoitiin tulee siirtämään valmistumisajankohtaa tai hidastamaan aikataulua.  Olet siis kokoajan ajantasalla projektin etenemisestä, etkä jää yksin loputtomasti kestävän projektin kanssa tai joudu valvomaan projektin loppuun etenemistä.

Kuinka ottaa
hakukoneoptimointi huomioon?

Hei!

Milja Ihanillasta täällä.

Ihanilla on yhden naisen yritys, joka perustettiin keväänä 2020. Firman takana olen minä, Milja.

Olen web – ja graafinen suunnittelija. Olen toiminut alalla yrittäjänä noin 4 vuotta, mutta alalle valmistumisen jälkeen en mennyt perinteiselle urapolulle vaan lähdin freelanceriksi. Olen siis alusta asti ollut eri markkinointitiimeissä, joissa jokaisessa oppinut parhailta tekijöiltä. Tiedän laajasti eri aloista ja eri tiimien kautta olen saanut useamman työpaikan kokemuksista parhaat palat nopeammin kuin tavallisella urapolulla olisi mahdollista. Kaikkia oppimiani asioita sovellan suoraan asiakkailleni.

Toteutetaan siis ideoitamme ja ideoidaan yhdessä! 

Käytämme evästeitä sisällön ja mainosten personointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
 

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Ihanilla Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Ihanilla Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 1. Rekisterinpitäjä Ihanilla Oy Yhteystiedot: Hatanpään puistokuja 30 C 94 33900 Tampere Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Ihanilla Oy / Milja Käppi Hatanpään puistokuja 30 C 94 33900 Tampere 0503789081 milja@ihanilla.com 2. Rekisteröidyt Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisteriä käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: ·        Asiakassuhteen hoitaminen ·        Palveluista kertomiseksi 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot ·        nimi / y-tunnus ·        osoite ·        sähköposti ·        puhelinnumero ·        verkkolaskutustiedot Asiakastiedot ·        Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista ·        Yhteydenottojen ja asiakaskokemuksien kirjaaminen 5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen milja@ihanilla.com Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 6. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilöltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja/tai verkkolomakkeen kautta. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ihanilla Oy:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja ainoastaan yhteistyökumppanillemme Webomir Oy:lle järjestelmän toimintojen ja muiden teknisten asioiden hoitamisen vaatimissa puitteissa. Webomir Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia eikä käytä tietoja markkinointitarkoituksiin. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: ·        Mailchimp 8. Käsittelyn kesto Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Kuitenkin tietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä. 9. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Lisäksi Webomir Oy ja tämän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja IT-tuen yhteydessä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Päivitetty 27.1.2023
Save settings
Cookies settings
Ihanilla logo

Varaa maksuton palaveri

Otetaan 30 minuutin Teams-etäpalaveri, jossa keskustellaan yrityksesi tilanteesta ja tavoitteista. Palaverin varaus ei sitouta mihinkään.

Täytä tilauslomake

Kesäkuntoon-paketti

Vahvistan tilauksesi sähköpostilla seuraavana arkipäivänä ja kerron miten projekti alkaa. Tilauksen summasta laskutetaan 35% vahvistuksen jälkeen ja loput projektin valmistuttua.

Laskutustapa*

Tilauksen sisältö:
> Verkkosivu-uudistus: Wordpress & Elementor Pro
> Hakukoneoptimointi
> Visuaalinen suunnitelma ennen toteutusta
> 3 korjauskierrosta
> 3 muokattavaa somepohjaa (Instagram ja facebook)
> Muokattava & tulostettava hinnasto A4


Webhotelli, domain, verkkokauppa ja Elementor Pro ei sisälly hintaan.

Book Your Free Session Now

[forminator_form id="1992"]
Ihanilla logo

keskustellaan tilanteestasi

Yhteydenotto koskee: