Ihanilla logo
Hakukoneoptimointi

Yleisimmät virheet hakukoneoptimoinnissa

Hakukoneoptimoinnissa on tavoitteena parantaa nettisivun sijaintia hakukoneiden tuloksissa. Tavoitetilanteessa hakukoneoptimointi tuo sinulle myyntiä ilman maksettua mainontaa ja kasvattaa bränditietoisuutta. Vaikka hakukoneoptimointi on monimutkainen prosessi, on olemassa yleisiä virheitä joihin usein törmää nettisivuilla.


Yleisimmät hakukoneoptimointivirheet

Hakusanatutkimus

Yksi yleisimmistä virheistä on se, ettei hakusanatutkimusta tehdä. Jos hakusanatutkimuksen jättää väliin et voi tietää, mihin avainsanoihin yrityksesi kannattaa keskittyä ja miten käyttää niitä nettisivujen optimoinnissa.

Huomioithan myös, että aina hakukoneissa haetuimmat sanat eivät ole parhaimpia hakusanoja, koska näillä hakusanoilla on paljon kilpailua ja niissä on vaikeampi sijoittua korkealle. Tämä on myös yksi syy miksi on tärkeää tehdä hakusanatutkimus, jotta löydät kaikilla tasoilla parhaat hakusanat.

Metakuvaukset ja otsikot

On virhe jättää sivujen otsikot ja metakuvaukset optimoimatta. Hakukoneet käyttävät sivujen otsikoita ja metakuvauksia sisällön kohdentamisessa. Ilman näitä hakukoneen AI:lla voi olla vaikeuksia ymmärtää nettisivusi sisältöä ja siksi hakukone ei osaa sijoittaa sitä oikein hakutuloksissa.

Liian isot kuvat painolastina

Yleistä on myös unohtaa kuvien optimointi. Kuvien optimoinnilla tarkoitetaan kuvien pienennystä niiden keventämiseksi sekä niihin avainsanojen ja ALT-tekstien lisäämistä. Sen lisäksi, että nämä auttavat hakukoneita ymmärtämään nettisivujesi sisältöä, niin esimerkiksi ALT-tekstit ovat myös näkövammaisten apuna nettisivuilla vieraillessa.

Sisältö

Yleisin asia mihin itse kiinnitän huomiota nettisivuja selatessa on nettisivujen sisältö ja kuinka niissä on unohdettu hakukoneoptimointi täysin. Jos olet tehnyt hakusanatutkimuksen, tiedät mitä avainsanoja sinun tulisi käyttää. Näiden hakusanojen pitäisi löytyä myös tekstisisällössäsi. Tähän ei riitä kikkailu avainsanojen upottamisessa sisältöön vaan sisällön pitää myös olla relevanttia avainsanoille. Ajattele asiaa niin, että jos hakisit googlessa hakusanalla ja päätyisit sisältöösi, niin jäisitkö lukemaan vai painasitko takaisin-nappia ja etsisit paremman sivun.


Hakukoneoptimointi osaksi arjen markkinointia

Kun olet tehnyt avainsanatutkimusta, miettinyt sisältöäsi sekä optimoinut otsikot, metakuvaukset ja kuvat olet varmistanut, että hakukoneet pystyvät ymmärtämään nettisivun sisällön ja sijoittamaan sen hakutuloksissa oikein. Työ ei kuitenkaan jää tähän.

Verkko muuttuu jatkuvasti, joten vanhoihin nikseihin ei tule tuudittautua vaan on tärkeää pysyä ajan tasalla hakukoneoptimoinnin trendeistä ja mahdollisista muutoksista. Muuta siis ajattelutapaasi hakukonenäkyyvyyteen. Ota se osaksi markkinointiajattelua, koska sivuston julkaisun jälkeen et voi myöskään nostaa käsiä ylös. Google on luonut artikkelin asioista, joita tulee huomioda, jos tahdot pitää hakukonenäkyvyytesi hyvällä tasolla (Lue tästä). Tämä kaikki voi tuntua liian paljolta, mutta otettuasi sen osaksi tapojasi pikkuhiljaa huomaat välttäväsi virheet ilman sen suurempaa ajatustyötä.

Call to action

Tarkistetaanko nettisivujesi tilanne?

Varaa ilmainen palaveri. Palaverin varaus ei sitouta mihinkään.

Hei!

Milja tässä!

Olen Ihanillan yrittäjä ja ainoa työntekijä. Keskityn brändistrategiaan, graafiseen suunnitteluun sekä nettisivuihin.

Toivon blogeissani laajentavani ihmisten ennakkokäsityksiä graafisesta suunnittelusta ja strategiatyöstä pienyrityksien näkökulmasta.

Käytämme evästeitä sisällön ja mainosten personointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
 

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Ihanilla Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Ihanilla Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 1. Rekisterinpitäjä Ihanilla Oy Yhteystiedot: Hatanpään puistokuja 30 C 94 33900 Tampere Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Ihanilla Oy / Milja Käppi Hatanpään puistokuja 30 C 94 33900 Tampere 0503789081 milja@ihanilla.com 2. Rekisteröidyt Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisteriä käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: ·        Asiakassuhteen hoitaminen ·        Palveluista kertomiseksi 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot ·        nimi / y-tunnus ·        osoite ·        sähköposti ·        puhelinnumero ·        verkkolaskutustiedot Asiakastiedot ·        Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista ·        Yhteydenottojen ja asiakaskokemuksien kirjaaminen 5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen milja@ihanilla.com Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 6. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilöltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja/tai verkkolomakkeen kautta. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ihanilla Oy:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja ainoastaan yhteistyökumppanillemme Webomir Oy:lle järjestelmän toimintojen ja muiden teknisten asioiden hoitamisen vaatimissa puitteissa. Webomir Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia eikä käytä tietoja markkinointitarkoituksiin. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: ·        Mailchimp 8. Käsittelyn kesto Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Kuitenkin tietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä. 9. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Lisäksi Webomir Oy ja tämän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja IT-tuen yhteydessä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Päivitetty 27.1.2023
Save settings
Cookies settings
Ihanilla logo

keskustellaan tilanteestasi

Yhteydenotto koskee:

Täytä tilauslomake

Kesäkuntoon-paketti

Vahvistan tilauksesi sähköpostilla seuraavana arkipäivänä ja kerron miten projekti alkaa. Tilauksen summasta laskutetaan 35% vahvistuksen jälkeen ja loput projektin valmistuttua.

Laskutustapa*

Tilauksen sisältö:
> Verkkosivu-uudistus: Wordpress & Elementor Pro
> Hakukoneoptimointi
> Visuaalinen suunnitelma ennen toteutusta
> 3 korjauskierrosta
> 3 muokattavaa somepohjaa (Instagram ja facebook)
> Muokattava & tulostettava hinnasto A4


Webhotelli, domain, verkkokauppa ja Elementor Pro ei sisälly hintaan.

Book Your Free Session Now

[forminator_form id="1992"]
Ihanilla logo

Varaa maksuton palaveri

Otetaan 30 minuutin Teams-etäpalaveri, jossa keskustellaan yrityksesi tilanteesta ja tavoitteista. Palaverin varaus ei sitouta mihinkään.