Ihanilla logo

Asiakastarina: Saunan Naiset

Saunan Naiset on kahden naisen aloittava yritys, joka tarjoaa yhteisön kaltaisen ympäristön naisille. Heidän toiminta on suunnattu luonnosta, luonnollisesta hyvinvoinnista ja saunasta kiinnostuneille henkilöille. Saunan Naisille vedettiin brändistrategiatyöpaja sekä luotiin yritysilme.


Minkälaisia odotuksia teillä oli brändistrategiatyöpajan sekä yritysilmeen osalta?

“Tulin työpajaan avoimin mielin. En oikein edes osannut ajatella, mitä kaikkea työpaja voisi sisältää ja mitä siitä voisi saada, koska tämänkaltainen työskentely ei ollut minulle entuudestaan tuttua. Toivoin saavamme suuntaviivoja, selkeyttä ja ideoita aluillaan olevaan projektiimme.

Yritysilmeestä toivoin heijastuvan naisellisuus, luontoarvot ja toki myös sauna.” – Saara


Täyttyikö nämä odotukset?

“Odotukset täyttyivät ja reilusti ylikin! Tämänkaltainen työskentely oli juuri sitä mitä tarvitsimmekin. Olin yllättynyt, miten paljon asioita saimme läpikäytyä ja suunniteltua lopulta melko lyhyessä ajassa. Työpajat oli rakennettu taitavasti ja Milja osasi kysymyksillään johdatella meitä tutkimaan projektiamme syvemmin. Saimme todellakin “lihaa luiden ympärille”, työpajat antoivat paljon ajattelemisen aihetta, selkeyttä ja pohjaa, mille rakentaa. Tuli pohdittua paljon sellaisia näkökulmia, mitä emme olisi ilman Miljan apua osanneet työstää. 

Yritysilme oli raikas, naisellinen ja luonnonläheinen. Olin yllättynyt, miten taitavan ja monipuolisen kokonaisuuden Milja oli meille luonut. Tekstin värimaailmaa hieman muokkaamalla saimme logosta vielä enemmän oman näköisemme.” – Saara

“Kyllä. Tosin parasta oli, että saimme projektista paljon enemmän kuin
osasimme odottaa. “- Laura


Saitteko uusia ideoita millä saroilla markkinointia kannattaisi lähteä tekemään?

“En ole perehtynyt markkinoinnin maailmaan juurikaan entuudestaan, joten minulle työpaja antoi paljon uutta tietoa, ideoita ja vinkkejä, miten markkinointia voisi toteuttaa, sisällöllisesti ja käytännössä. Oli kiinnostavaa saada tietää, mikä kanava palvelee mitäkin toiminnan tavoitetta. Se ohjaa markkinointiammekin oikeaan suuntaan.” – Saara

“Kyllä, ja saimme selkeytettyä arvoja, joiden pohjalta markkinointia suunnitella. Tämä auttoi myös markkinoinnissa laajemmin, kuten nettisivujen tekstien luomisessa, sekä vaikkapa tuotteistamisessa.”- Laura


Saitteko tarpeeksi eväitä lähtemään markkinointia eteenpäin itsenäisesti?

“Saimme yksityiskohtaisia vinkkejä, joihin palaamme markkinointia tehdessä varmasti useamman kerran. Kiinnostavaa tietoa tuli mm. julkaisujen optimoinnista näkyvyyden lisäämiseksi.” – Saara

“Pääsimme hyvään alkuun! Työpajoissa saimme luotua pohjan, jonka päälle rakentaa ja saimme myös kokonaisen brändikirjan, johon voi tukeutua käytännön päätöksissä, sekä josta tarkistaa, onko esimerkiksi tietty markkinointistrategia tai vaikkapa uusi tuote arvojamme tukevaa.  Uskon, että tästä päästään hyvin viemään asioita eteenpäin 😊” – Laura


Suosittelisitteko palvelua muille?

“Suosittelisin tätä palvelua ehdottomasti! Kyseinen brändistrategiatyöpaja on erittäin hyödyllinen aloitteleville yrittäjille, mutta siitä hyötyy myös jo toimintansa aloittaneet. Työpajan avulla selkenee mm. mitä, miten ja miksi ollaan tekemässä, mitkä ovat taustalla vaikuttavat arvot ja miten näkee tulevaisuuden visiot. Myös markkinoinnista sai arvokasta tietoa. Työpajojen tuotoksista ja saadusta materiaalista riittää pureskeltavaa pidemmäksikin aikaa.” – Saara

“Kyllä, lämpimästi.” – Laura

Call to action

Tuodaan yrityksen tarina esille!

Otetaan 30 minuutin Teams-palaveri ja keskustellaan mitä yrityksesi tarvitsee.

Hei!

Milja tässä!

Olen Ihanillan yrittäjä ja ainoa työntekijä. Keskityn brändistrategiaan, graafiseen suunnitteluun sekä nettisivuihin.

Toivon blogeissani laajentavani ihmisten ennakkokäsityksiä graafisesta suunnittelusta ja strategiatyöstä pienyrityksien näkökulmasta.

Käytämme evästeitä sisällön ja mainosten personointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
 

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Ihanilla Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Ihanilla Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 1. Rekisterinpitäjä Ihanilla Oy Yhteystiedot: Hatanpään puistokuja 30 C 94 33900 Tampere Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Ihanilla Oy / Milja Käppi Hatanpään puistokuja 30 C 94 33900 Tampere 0503789081 milja@ihanilla.com 2. Rekisteröidyt Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisteriä käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: ·        Asiakassuhteen hoitaminen ·        Palveluista kertomiseksi 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot ·        nimi / y-tunnus ·        osoite ·        sähköposti ·        puhelinnumero ·        verkkolaskutustiedot Asiakastiedot ·        Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista ·        Yhteydenottojen ja asiakaskokemuksien kirjaaminen 5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen milja@ihanilla.com Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 6. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilöltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja/tai verkkolomakkeen kautta. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ihanilla Oy:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja ainoastaan yhteistyökumppanillemme Webomir Oy:lle järjestelmän toimintojen ja muiden teknisten asioiden hoitamisen vaatimissa puitteissa. Webomir Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia eikä käytä tietoja markkinointitarkoituksiin. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: ·        Mailchimp 8. Käsittelyn kesto Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Kuitenkin tietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä. 9. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Lisäksi Webomir Oy ja tämän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja IT-tuen yhteydessä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Päivitetty 27.1.2023
Save settings
Cookies settings
Ihanilla logo

keskustellaan tilanteestasi

Yhteydenotto koskee:

Täytä tilauslomake

Kesäkuntoon-paketti

Vahvistan tilauksesi sähköpostilla seuraavana arkipäivänä ja kerron miten projekti alkaa. Tilauksen summasta laskutetaan 35% vahvistuksen jälkeen ja loput projektin valmistuttua.

Laskutustapa*

Tilauksen sisältö:
> Verkkosivu-uudistus: Wordpress & Elementor Pro
> Hakukoneoptimointi
> Visuaalinen suunnitelma ennen toteutusta
> 3 korjauskierrosta
> 3 muokattavaa somepohjaa (Instagram ja facebook)
> Muokattava & tulostettava hinnasto A4


Webhotelli, domain, verkkokauppa ja Elementor Pro ei sisälly hintaan.

Book Your Free Session Now

[forminator_form id="1992"]
Ihanilla logo

Varaa maksuton palaveri

Otetaan 30 minuutin Teams-etäpalaveri, jossa keskustellaan yrityksesi tilanteesta ja tavoitteista. Palaverin varaus ei sitouta mihinkään.